World Trade Center i Göteborg AB Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur World Trade Center i Göteborg AB, (samt koncern ägda bolag) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för hela koncernen som i fortsättningen kommer att benämnas WTC Göteborg.

Läs hela policyn: World Trade Center i Göteborg Integritetspolicy