Aktiv Skola- ENS 2000

World Trade Center Göteborg stödjer Stiftelsen Aktiv Skola. Stiftelsen är en samlande kraft som aktivt arbetar för att skapa en bättre skola för våra barn och ungdomar i Sverige. Aktiv Skola jobbar med att ta fram utbildningsmaterial med hjälp av experter inom fyra fokusområden: hälsa, droger, miljö och mobbning/kränkande behandling. De har inlett ett samarbete med  ENS 2000, Ett Narkotikafritt Sverige. ENS 2000 har sedan 1989 arbetat med att förse Sveriges skolor både med kunskap om droger samt att hjälpa dem att skapa förebyggande åtgärder för detta.

Läs mer på https://www.aktivskola.org/ och www.ens2000.se

 

 

aktivskola

ensloggastor