Inspirationsseminarium

Charlotta Brynger- CEO Cue Me
Internationellt försprång
Ingenstans kan brist på kunskap om olika kulturer få sådana konsekvenser som i affärer och i arbetslivet, att ha insikt i andra kulturer är avgörande. I den här föreläsningen får du bekanta dig med en kulturkompass som hjälper dig i rätt riktning direkt.

 

Melanie Elmquist – Lorensbergs
EN: Pay it Forward: The next generation of sustainability leaders

This talk is on the importance of focusing on the knowledge, skills and abilities of young people today to develop themselves to be proficient in leadership competencies that will help them make a huge impact tomorrow. How do we equip young people to successfully create positive sustainable change around the world? What will it take to successfully close the gap on sustainability leaders to truly make a difference creating a culture of ”Pay it Forward” leadership in action one person at a time?

 

 

Johan Trove – CEO Västsvenska Handelskammaren
Västsverige – En framgångsrik region

Konjunkturläget och aktiviteter för att skapa en framgångsrik region.

 

Patrik Andersson  – VD Business Region Göteborg AB
Framgångsrika företag vill etablera sig och investera i tillväxtregioner

Göteborgsregionen, som växer genom omfattande satsningar på infrastruktur och stadsutveckling, har förmågan att attrahera nya företag och kompetens. Här vill man både verka, leva och bo.

 

Eva Hyllstam – Ägare/VD WTC Göteborg
Trovärdighet och lögn.

Vi är inte bättre än apor på att avgöra om någon ljuger eller inte. Vi har en snedvridning för sanningen, vi tror gott om andra om vi inte har direkt anledning att tro annorlunda. I kommunikationen händer det mycket på många plan. Hur ska vi förstå vad människor egentligen säger och hur kan vi göra för att veta att vi kan lita på den information vi får? Välkommen att ta del av användbara verktyg som underlättar din vardag.

 

Berit Friman – VD Dale Carnegie
Hur framgång mejslas ur motgång

När det kör ihop sig och motgångarna avlöser varandra, visst känns det många gånger som om det bästa vore att bara släppa taget och strunta i allt? Men det jag har upptäckt är att resultat kommer ofta ifrån motgångar och misslyckanden, och det som ofta avgör resultatet är hur du väljer att agera.

 

Jeff Cracowers – Lorensbergs
EN: You know it – now let them know it!

Presenting successfully. Your work is Professional; your company is Professional; and you’re a Professional!! Successfully grab your audience through the impact of your presentations.